0947459479

Tag Archives: YWF4D-500

ANKACO nhận thay quạt dàn nóng kho lạnh tại TPHCM, YWF4D-500

  ANKACO nhận thay quạt dàn nóng kho lạnh tại TPHCM, YWF4D-500   Quạt dàn lạnh, quạt dàn nóng YWF4D-500/D500 là bộ phận quan trọng trong hệ thống điều hòa không khí, kho lạnh, kho cấp đông với chức năng phân tỏa các luồng khí tới nơi cần tác dụng, bên cạnh đó nó cũng […]