0947459479

Tag Archives: Hải sản

Kho lạnh bảo quản Thủy sản, Hải sản tại TP.HCM

  Kho lạnh bảo quản Thủy sản, Hải sản tại TP.HCM Kho lạnh bảo quản thủy hải sản có 3 loại cơ bản, đó là kho lạnh sơ bộ, kho lạnh chế biến và kho lạnh cấp đông Kho lạnh bảo quản sơ bộ: Dùng để bảo quản tạm thời các thực phẩm tại nhà […]