0947459479

block – máy nén lạnh Kulthorn 1HP WJ9470GK-SA