Công Ty An Khang chúng tôi cam kết:

  • Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật tuyệt đối
  • Không cung cấp, tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ 3 biết về bất kì hình thức nào,…
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa.
  • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi cá nhân chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.