Lắp đặt kho lạnh thanh long tại Long An

Công trình kho lạnh được thi công và lắp đặt tại Long An 

  • Kho lạnh được lắp đặt tại Long An để bảo quản Thanh Long xuất khẩu
  • Kho lạnh bảo quản được nhiều hơn
  • Chất lượng được bảo đảm
  • Thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
  • Công trình được thi công nhanh gọn, đảm bảo chất lượng và tiến độ bàn giao
  • Kho lạnh An khang mang tới giá trị tốt nhất cho bạn 

Bình luận