Lắp Đặt Kho Lạnh Bảo Quản Mít

Lắp đặt kho lạnh bảo quản mít

  • Mít là loại trái cây nhiệt đới có hương vị độc đáo, tuy nhiên thời gian bảo quản sản phẩm mít chế biến tươi chỉ khoảng 1 – 2 ngày.

  • Làm cách nào để kéo dài thời gian bảo quản của sản phẩm mít chế biến tươi? Là vấn đề nan giải của người nông dân trông mít.

  • Một trong những phương pháp bảo quản tối ưu là bảo quản bằng kho lạnh. Nếu duy trì nhiệt độ 50C Sẽ duy trì được độ tươi ngon của mít trong thời gian dài do với thường lệ.

  • An Khang đã triển khai thi công kho lạnh bảo quản mít  tại công ty Hưng Nguyên, một công trình được thiết kế và lắp đặt công phu đánh dấu sự hợp tác giữa An khang và Hưng Nguyên.

Bình luận